Grupa biblijna

Wspólnoty formacyjne

Grupa biblijna

Grupa Biblijna powstała jako kontynuacja kursu Alfa dla dorosłych przeprowadzonego na wiosnę 2018 r. w Parafii. Grupa spotyka się regularnie w każdą niedzielę o godz. 19.15 w salce parafialnej.
Po początkowej modlitwie, również śpiewanej, następuje odczytanie Ewangelii z następnej niedzieli oraz komentarz ze strony prowadzącego. Komentarz ma charakter egzegezy, ułatwiającej zrozumienie Słowa w kontekście innych fragmentów Pisma Św., kultury, zwyczajów żydowskich, obrazów Biblijnych. Po wyjaśnieniu jest czas na pytania i dyskusję uczestników, a także podawane są punkty do medytacji. Po krótkiej medytacji jest czas na echo słowa.
Druga część spotkania jest wymienna. W zależności od tygodnia jest:
- modlitwa uwielbienia (w pierwsze niedziele miesiąca),
- lektura Katechizmu Kościoła Katolickiego wraz z wyjaśnieniem,
- szkoła modlitwy.

Raz na kilka miesięcy organizowane jest spotkanie integracyjne grupy. Do grupy należą osoby studiujące i dorosłe.Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.