Msze święte

Msza Św

Msze św. sprawowane są:
w tygodniu o godz. 7.00
i 18.00;
w niedziele i święta
o godz. 8.00, 9.30,
11.00, 12.30 i 18.00

w dolnym kościele
11.00 dla dzieci
w okresie VI-IX nie będzie odprawiana

Akt Oddania Matce Bożej

Akt Oddania

Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp, Arcybiskup Metropolita Warszawy, Prymas Polski po wyświęceniu koron nakłada je na łaskami słynący obraz Matki Bożej Miłosiernej i u stóp Księżnej Komorowskiej odczytuje...

Akt Oddania Matce Miłosiernej z Komorowa

Komorów, 12 września roku 2004

Komorowska Miłosierna Pani

Jakże Ci nie dziękować za tysięcznych łask zdroje? Za schludny dom rodzinny i za skrawek własnej ziemi pod nogami. Za uratowanie Komorowa od wojennej pożogi. Za kromkę chleba, zielone drzewa za oknem i kwiaty na łące. Za każdy spokojny dzień przeżyty w wolnym kraju. Jakże Ci nie dziękować?!...
Klęczymy przed Tobą, a pokorny nasz wzrok biegnie ku Twym miłosiernym oczom. Zechciej dostrzec w nim nasze uwielbienie. Wejrzyj też w nasze serca przepełnione wiarą, nadzieją, miłością i wdzięcznością w podzięce za bezmiar łask od Ciebie otrzymanych.
Serca nasze kładziemy u Twych stóp i pokornie prosimy - przyjmij je, by uczynić z nich miłą Bogu świątynię.
Dziś, zgromadzeni wokół Twego cudownego wizerunku, nasza Matko Miłosierna z Komorowa - potwierdzamy oddanie i zawierzenie wyrażone Tobie tyle razy przez Prymasa Tysiąclecia, Episkopat Polski i przez Ojca Świętego - Jana Pawła II.
Matko Miłosierna z Komorowa! Twojemu pośrednictwu zawierzamy:
- Odnowę Kościoła w miłości, prawdzie i zgodzie.
- Zawierzamy Ci naszą służbę na rzecz drugiego człowieka.
- Zawierzamy Ci Miłosierna Matko z Komorowa sprawiedliwość i pokój na świecie.
- Zawierzamy Ci wszystkie trudne, nierozwiązane sprawy społeczne naszego kraju.
- Zawierzamy Ci nasze wszelkie trudności i słabości.
- Zawierzamy uświęcenie naszych rodzin.
- Zawierzamy Ci Miłosierna Matko serca oraz dusze naszych dzieci i młodzieży.
- Zawierzamy Ci Matko nasze osobiste kościoły zbudowane w naszych sercach, oparte na miłości, Krzyżu i wierze.
- Zawierzamy Ci nasz lokalny Kościół w Komorowie, jego kapłanów, siostry zakonne i cały lud Boży, by przez codzienną modlitwę, przez nawrócenia - pomnażał swe siły, rósł w jedności i miłości.
- Zawierzamy Ci Miłosierna Matko z Komorowa wszystkie nasze sprawy, z którymi dziś stoimy przed Twym tronem.

Amen
Spowiedź

Spowiedź

Księża spowiadają:
-w czasie każdej Mszy Świętej
- I-szy piątek miesiąca od 16:00

Rachunek Sumienia
Rachunek sumienia dla dorosłych pobierz [ 122.0 kB ]


Copyright 2008-2013 © Greyworm & Majka, (LKP).
  Strona jest własnością Parafii Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.