Cmentarz w Komorowie

Misterium Listopadowe, 11 listopada 2004 roku. Komorowianie idą pod szkołę, gdzie kiedyś w czasie wojny spoczęły doczesne szczątki ofiar Powstania Warszawskiego z 1944 roku