Cmentarz w Komorowie

Grupa harcerzy wkopuje krzyż