Historia Kościoła w Komorowie

Kościół w Komorowie. Rok 1958, stan po pierwszej przebudowie