Historia parafii

Poświęcenie -dnia 29.03.1998 roku- figury Matki Bożej przez ks. prymas Józef Glemp