Historia parafii

Poświęcenia figury Jezusa ubiczowanego dokonał ks. biskup Marian Duś