Historia parafii

Zawieszenie trzech nowych dzwonów. Poświęcenia dokonał podczas sumy odpustowej ks. biskup Piotr Libera w dniu 7 września 2003r.