Historia parafii

Pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego uczczona wystawieniem pomnika Janowi Pawłowi II.
Poświęcenia dokonał ks. bp Antoni Dydycz