Słowo o Matce Bożej Miłosiernej z Komorowa
i Julii Juszkiewicz - autorce obrazu

U sióstr nazaretanek - 1926 r.