Słowo o Matce Bożej Miłosiernej z Komorowa
i Julii Juszkiewicz - autorce obrazu

Włodzimierz Borzęcki - ojczym Julii