Odpust parafialny 2017


Nie ma takiej strony :-(

fot. Bartosz Duczmal