Jubileusz


Przyjmowanie legitymacji MP z rąk ks. Bp Antoniego