Jubileusz


Zamknięcie Roku Jubileuszowego uroczystą sumą.