Jubileusz


Medal przyznany Pani Stefanii Piotrkowicz odbiera córka zmarłej.