Jubileusz


Lech SkupiƄski przyjmuje List Gratulacyjny.