Jubileusz


Magdalena Walkiewicz drugie czytanie Słowa Bożego.