Wojenny Komorów w relacji ŚWIADKA


Roztopy nad Utratą. Rok 2005