Ulica Jana Kochanowskiego


Ul. J. Kochanowskiego, baterie słoneczne na dachu przykłady ekologicznego myślenia