Ulica Jana Kochanowskiego


Ul. J. Kochanowskiego, elektrownia wiatrowa