Konsekracja kościoła w Komorowie


Ks. Andrzej Szymański wikariusz dyskretnie czuwa nad przebiegiem całej uroczystości