Konsekracja kościoła w Komorowie


Polecenie Bogu modlitw w świątyni, a po niej ...