Konsekracja kościoła w Komorowie


Ks. kan. A. Perdzyński - proboszcz i Ks. prałat Grzegorz Kalwarczyk Kanclerz Kurii Metropolitarnej Warszawskiej