Konsekracja kościoła w Komorowie


Obrzęd oświetlenia ołtarza