Konsekracja kościoła w Komorowie


Zespół działa przy parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie a prowadzi go od lat Julian Kwiatkowski