Konsekracja kościoła w Komorowie


Obrzęd oświetlenia kościoła