Konsekracja kościoła w Komorowie


Najważniejszy moment Eucharystii Konsekracjia Chleba i Wina