Konsekracja kościoła w Komorowie


Przemienienie Chleba i Wina