Konsekracja kościoła w Komorowie


Ksiądz prałat Grzegorz Kalwarczyk Kanclerz Kurii Metropolitarnej Warszawskiej odczytuje treść Aktu Konsekracji Kościoła w Komorowie