Konsekracja kościoła w Komorowie


Akt Konsekracji Kościoła podpisuje ks. kan. Andrzej Perdzyński - proboszcz parafii i ks. prałat Grzegorz Kalwarczyk Kanclerz Kurii Metropolitarnej Warszawskiej