Konsekracja kościoła w Komorowie


Dla zgromadzonych przed kościołem wiernych ustawiono telebim