Konsekracja kościoła w Komorowie


Po głównych uroczystościach nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniających członków Społecznego Komitetu Budowy Świątyni