Konsekracja kościoła w Komorowie


Wzruszającą uroczystość zamknęło poświęcenie tablicy. Cała uroczystość nie była krótka, ale czas na modlitwie minął jak chwila. Wszystko udało się nadzwyczajne, dlatego ks. Proboszcz ( na zdjęciu za ks. Arcybiskupem), nie krył swego zadowolenia.