Konsekracja kościoła w Komorowie


Wszyscy uczestnicy uroczystości na zakończenie zostali zaproszeni przez ks. Andrzeja Perdzyńskiego - proboszcza na gorącą, pyszną grochówkę wprost z wojskowego kotła