Oto dzień


Ojciec Maciej udziela prymicyjnego błogosławieństwa swoim rodzicom