Świadkowie


Koniec lat 70-tych. Odsłonięcie kamienia upamiętniającego miejsce spoczynku prof. Aleksandra Janowskiego