Komorowskie Brylowanie


Przejście przez morze czerwone pokonali kolędnicy: od lewej Witold Błaszczyk - prywatnie muzyk, Jan Jałosiński - student prawa i Wojciech Irmiński dr geologii