Komorowskie Brylowanie


Scena finałowa: na pierwszym planie od lewej - Władysław Baksza Człowiek z teczką, Maria Walter-Kochel - reżyser i Aleksandra Warsztocka - w roli światła. W głębi grupa kolędników