Przez świadomość do dumy


... i stojąca przed nim rzeźba Rodzina z Nazaretu dłuta Witolda Czopowika