Przez świadomość do dumy


Strona wschodnia kościoła w Komorowie. Zdjęcie orientuje nas w pierwotnym założeniu. Była to kaplica wotywna oparta na idealnym okręgu