Przez świadomość do dumy


Mur Zakładów Naprawczych taboru Kolejowego w Pruszkowie (Durchgangslager) z wiele mówiącym napisem: tędy przeszła Warszawa. 6 VIII - 10 X 1944