Objąć Świętego Jakuba (3)


Compostela – świadectwo odbycia pielgrzymki wydawane przez biuro kapituły katedralnej w Santiago de Compostela. Dyplom zdanego egzaminu z wytrwałości w dążeniu do celu