Misterium


Matka Boska - Ola W., Jezus - roczny MichaƂ