Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Magazyn Parafialny nr27/01

Poznajemy Komorów

Ulica Mieczysława

MPnr 27 z 23 XII 2001r. /str. 26 - 27


Jest ulicą graniczną między starszym osiedlem z lat 50-tych a nowym osiedlem Ostoja, lecz leży już w jego granicach. Zaczyna się przy ul. Ireny, kończy przy ul. Bursztynowej, dalej biegnie już jako ul. Jaspisowa,
Domy usytuowane po prawej i lewej stronie ulicy bardzo się różnią. Strona lewa (numery nieparzyste od l do 27) to domy całkiem nowe, wybudowane w ostatnich kilku latach, dwurodzinne, tzw. bliźniaki, jednopiętrowe. Są wśród nich jeszcze nie całkiem wykończone.
Po stronie prawej, mniej więcej w środkowej części ulicy, jest jeden kompleks połączonych ze sobą trzypoziomowych segmentów oznaczonych numerami od 2 do 16. Duża różnica w liczbie numerów parzystych i nieparzystych wzięła się stąd, iż cztery przecznice biegnące w prawo od ulicy Mieczysława nie przecinają jej, lecz tu kończą swój bieg. Wszystkie domy narożne mają wejścia, a więc i numery od ulic poprzecznych.
Wielkość krzewów, żywopłotów, a zwłaszcza wysokość drzew iglastych, świadczy o tym, iż posesje po prawej stronie ulicy są kilka, a nawet kilkadziesiąt lat starsze niż te po stronie lewej.
Spokoju mieszkańców ul. Mieczysława strzegą "garby" w poprzek ulicy, zmuszające kierowców do zredukowania szybkości jazdy.
Ważna informacja dla właścicieli samochodów - w jednym z segmentów po prawej stronie ulicy mieści się warsztat usługowy naprawy samochodów.

Ul. Mieczysława Ul. Mieczysława, wylot do ulicy Ireny Ul. Mieczysława
Ul. Mieczysława Ul. Mieczysława, segmentowce Ul. Mieczysława, segmentowce należące administracyjnie do Pruszkowa


Mieczysław
Imię to upowszechniło się w Polsce w wyniku błędnego odczytania słowiańskiego imienia złożonego Mietsław, zapisywanego jako Mieczsław. W wyniku skojarzenia pierwszego członu z mieczem zamiast z czasownikiem "mietać", to znaczy rzucać, imię to rozumiane było jako "sławny mieczem".
Mieszko I z cyklu Jana Matejki - Poczet Królów PolskichImię Miecisław poświadczone już w średniowieczu, występowało w formach; Miecisław, Miecsław, Miesław, Masław, Mieszka.
Formę pełną Mieczysław zawdzięczamy Długoszowi. On właśnie takie imię przypisuje pierwszemu władcy chrześcijańskiej Polski. Inni historycy przyjęli brzmienie Mieszko, tak bowiem (wg Glogera) nazywali współcześni ojca Bolesława Chrobrego. To właśnie Mieszkowi I zawdzięcza Polska przyjęcie chrztu w roku 966. Chrzest nastąpił prawdopodobnie zgodnie ze stosowaną wówczas praktyką w Wielką Sobotę, to jest 14 kwietnia. Przyjął go najpierw władca wraz z całym swoim dworem. Na chrzcie Mieszko otrzymał imię Dagobert, świętego z frankońskiej dynastii Merowingów.
Jan Matejko - Chrzest PolskiPragnąc uniezależnić się od niemieckiej metropolii w Magdeburgu, Mieszko myślał o zapewnieniu swemu państwu niezależnej organizacji kościelnej. W sporządzonym pod koniec życia (w 990 r.) dokumencie zwanym "Dagome iudex" przekazał swe państwo pod opiekę papieża. Można to interpretować jako przygotowanie do utworzenia własnej metropolii.
Zorganizowanie jej nastąpiło w kilka lat później. Po śmierci św. Wojciecha Bolesław Chrobry sprowadził jego zwłoki do Gniezna. Papież dokonał kanonizacji męczennika i pozwolił na utworzenie w Gnieźnie metropolii. Decyzja ta została wprowadzona w życie w marcu 1000 roku w czasie pielgrzymki cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha i jego spotkania z Bolesławem Chrobrym.
Utworzenie na terenie Polski odrębnej organizacji kościelnej zapewniało państwu niezależność zagrożoną ze strony potężnego zachodniego sąsiada.
Choć nie ma świętego o imieniu Mieczysław, jest to wciąż bardzo popularne w Polsce imię.
Wśród bardziej znanych postaci można wymienić Mieczysława Jastruna - poetę, Mieczysława Karłowicza - kompozytora, Mieczysława Lepeckiego - pisarza i podróżnika.
Być może w przyszłości to właśnie z Polski "wyjdzie" święty lub błogosławiony Mieczysław.

--------------------------

Teresa PorębaCopyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.