Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Magazyn Parafialny

Historia MP

w datach i fotografiachIX 2015 r.
nowym wikariuszem i Asystentem Kościelnym pisma zostaje ks. Bartosz Skawiński

IX 2013 r.
nowym wikariuszem parafii NNMP w Komorowie i Asystentem Kościelnym Magazynu Parafialnego zostaje ks. Bartłomiej Urbanowicz

XII 2012 r.
szeregi redakcyjne MP opuszcza Lucyna Terlecka, przez wiele lat sprawująca pieczę nad korektą wszystkich tekstów pojawiających się w Magazynie

IX 2012 r.
zespół redakcyjny MP opuszcza s. M. Joanna Wiśniewska. Dział młodzieżowy i opiekę nad młodymi dziennikarzami przejmuje Renata Nastańska (do maja 2013r.)

I 2008 r.
z funkcji Redaktora Naczelnego MP rezygnuje Lidia Kulczyńska-Pilich, artykuły jej pióra będą ukazywać się jeszcze przez kilka lat. Redaktorem prowadzącym zostaje Katarzyna Nowosielska i pełni tę rolę do września 2009r.

IX 2009 r.
podczas wizytacji kanonicznej sprawowanej przez ks. kard. Józefa Glempa zostaje przedstawione sprawozdanie z dotychczasowej działalności Magazynu Parafialnego.

VIII 2009 r.
po 9 latach spędzonych w Komorowie zostaje przeniesiony do parafii w Zalesiu Górnym ks. Andrzej Szymański. Nowym wikariuszem, a jednocześnie Asystentem Kościelnym pisma, zostaje ks. Paweł Rogalski.

14 VI
2009 r.
W dalszym ciągu formuje się grono młodzieży współpracującej z Magazynem Parafialnym pod czujnym okiem s. M. Joanny Wiśniewskiej. Młodzieżowe Koło Dziennikarskie wybiera swojego patrona - bł. Edmunda Bojanowskiego.

V 2009 r.
Ukazują się książki "Wiejski Komorów" Tomasza Terleckiego i "Mój Komorów" Lidii Kulczyńskiej-Pilich, które wyrastają z tekstów publikowanych w Magazynie od 2007 do listopada 2008 roku.

16 XII
2007 r.
Na mszy świętej - sumie, celebrowanej przez ks. kan. Andrzeja Perdzyńskiego, zamknięto Rok Jubileuszowy obchodzony z okazji X leciecia wychodzenia pisma. Tradycją roku ubiegłego do grona dziennikarzy "Magazynu Parafialnego" przyjęto 12 uczniów miejscowego gimnazjum. Patrz więcej informacji z uroczystości.

VI 2007 r.
Przeniesienie służbowe do placówki w Łebie SM Weroniki Bartkowiak

17. XII
2006 r.
Na mszy świętej - sumie, celebrowanej przez ks. kan. Andrzeja Perdzyńskiego,
w obecności ks. bp. Antoniego Długosza zostaje uroczyście otwarty
X Jubileuszowy Rok istnienia Magazynu Parafialnego. Do grona nowych dziennikarzy s. Joanna wprowadza 29 uczniów miejscowego gimnazjum.
(Więcej zdjęć z tej uroczystości).

Jesienią
2005 r.
Do zespołu dołączają s. M. Weronika Bartkowiak i s. M. Joanna Wiśniewska. Obejmują dział dziecięcy i młodzieżowy.

12 XII
2004 r
Magazyn uroczyście obchodzi Jubileusz - 7 lat swego istnienia. Odbywa się uroczysta msza święta. Magazyn oddaje się pod opiekę Matki Bożej Miłosiernej z Komorowa, odnawiając w miesiąc po koronacji Akt Zawierzenia. Ks. Andrzej Perdzyński - proboszcz - daruje zespołowi sztandar z wizerunkiem Ukoronowanej Pani. Zespół jest wielopokoleniowy.

12 IX
2004 r.
Koronacja Obrazu Matki Bożej Miłosiernej z Komorowa.
Ukazuje się uroczysty numer "MP". Jest cały kolorowy i w nowej szacie graficznej, opracowanej przez artystę plastyka Andrzeja Pilicha przy współpracy z Grzegorzem Boguckim. Państwo Dorota i Grzegorz Boguccy od tej pory będą zajmować się łamaniem pisma. Za stronę merytoryczną i redakcyjną przez kolejne lata odpowiada Lidia Kulczyńska-Pilich.

VI 2004 r.
Komorów opuszczają długoletni współtwórcy pisma Małgorzata i Robert Bartosiakowie. Wiąże się to ze znacznymi perturbacjami. Z zespołu powoli
z różnych względów odchodzą jego pierwsi twórcy. Następuje zmiana pokoleniowa.

30 XI
2003 r.
Lidia Kulczyńska-Pilich, Anna Błaszczyk, Witold Błaszczyk i Andrzej Pilich inicjują powstanie grupy "Wieczorów w Wieczerniku". Tego dnia po wieczornej mszy św. w naszej świątyni odbyło się pierwsze misterium.

14. XII
2002 r.
Magazyn Parafialny obchodzi V-lecie. Na jubileuszowym torcie świeczki gaszą:
ks. Mariusz i filary "MP" - Ula Dębowska, Ewa Kucharska, Małgosia Jeziorek oraz Lech Skupiński - wybrany przez zespół na lidera.

VI 2002 r.
Asystentem Kościelnym pisma zostaje nowy wikariusz parafii Ks. Andrzej Szymański. W "Magazynie" pojawiają się pierwsze zdjęcia Krzysztofa Rodaka. Latem do zespołu dołącza Lidia Kulczyńska-Pilich, pierwszy zawodowy dziennikarz i przedstawiciel starszego pokolenia. Ks. Szymański zmierza do nadania pismu charakteru bardziej wspólnotowego, żywo redagowanego. Pojawiają się też próby różnorodnych form dziennikarskich.

VI 2001 r.
Następuje zmiana wikariuszy. Z parafii odchodzi ks. Mariusz. Asystentem kościelnym pisma zostaje nowy wikariusz ks. Franciszek Longchamps de Bérier. Dziś prof. prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Stawia nowe wymagania przed pismem i jego twórcami. Częściej pojawia się tematyka o charakterze teologicznym.

Jesienią
2000 r.
Do zespołu dołączają przedstawiciele średniego pokolenia, m.in. Lech Skupiński i Piotr Zieliński.

14. XII
1997 r.
Wychodzi pierwszy numer "Magazynu Parafialnego". Logo pisma i winietę opracowuje wtedy jeszcze studentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - Renata Biłozór. Dwunastoosobowemu zespołowi dziennikarskiemu - składającemu się głównie ze studentów - lideruje Ewa Kucharska. Wygląd graficzny i skład to dzieło Małgorzaty Biegańskiej-Bartosiak i Roberta Bartosiaka.
Pismo ma charakter bardziej młodzieżowy.

Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.