Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Przejdź do spisu treści. MP nr (11) 70/06

Pod brzozowym krzyżem

- MP nr 11 (70) z 17 XII 2006r. /str. 39

Latem tego roku panu Tomaszowi Terleckiemu udało się uzyskać z Archiwum Państwowego w Warszawie pełną listę osób, które spoczęły w Komorowie "na Zieleńcu". Przy niektórych nazwiskach były krótkie notki. Podajemy je w niezmienionym stanie. Wszyscy pochowani - bez wyjątku - byli mieszkańcami Warszawy.
Ich ciała na Cmentarzu Wojennym złożono w podanej niżej kolejności.

1/ Zofia Jaśkiewicz, lat 57
Zmarła i pochowana bez trumny jako pierwsza na komorowskim cmentarzu dn. 5 IX 44. Pozostała po niej emerytalna karta likwidacyjna i 266 zł...

2/ Stefan Górecki, lat 57
Przybył do Komorowa z obozu w Pruszkowie zmarł 8 IX 44.
Pochowany bez trumny.

3/ Julianna Klim, lat 75
Przybyła z obozu w Pruszkowie, zmarła i została pochowana baz trumny dn. 7 IX 44.

4/ Elżbieta Slibzak - 5 miesięcy - córka uchodźców z W-wy.
Zmarła i została pochowana dn. 8 IX 44.

5/ Cecylia Malinowska, lat 61, zmarła i tego samego dnia - 24 IX 44.
pochowana w mogile bez trumny.

6/ Wiesław Słoń, lat 12, przywieziony z obozu w Pruszkowie jako ranny, zmarł 30 IX 44

7/ Helena Kamieńska z domu Swięszkowska, lat 78 zmarła 1 X 44

8/ Kobieta nieznanego imienia i nazwiska, lat 70, dotarła do Komorowa z pruszkowskiego obozu w stanie całkowitego wyczerpania, umarła dnia 5 X 44 i pogrzebana została bez trumny w mogile nr. 7

9/ Smiglus vel Smilgius Stanisław, lat. 76, również z obozu pruszkowskiego, zmarł 6 X 44. Pochowany bez trumny.

10/ Józef Chromiński, lat 51, zdun, przywieziony z obozu w Pruszkowie jako ranny, zmarł i pochowany bez trumny dn. 7 X 44.

11/ Witold Kazimierz Adamczewski, lat 34, urzędnik firmy "Społem". Przywieziony z obozu pruszkowskiego jako ranny, zmarł 8 X 44.

12/ Zofia z Rydlewskich Kwaśniewska, lat 58. Żona handlowca, zmarła i pochowana tego samego dnia - 9 X 44.

13/ Maurycy Józef Maciej Mikołowski, lat 68. Emerytowany urzędnik, do Komorowa trafił z obozu pruszkowskiego, zmarł i pochowany 9 X

14/ Klementyna Jadwiga Górska, lat 73, dotarła do Komorowa przez obóz w Pruszkowie, zmarła 11 X 44.

15/ Franciszka Kraska z d. Kowalska, lat 74. Przybyła z obozu pruszkowskiego. Zmarła dn. 13 X 44, pozostawiwszy 938 złotych.

16/ Janina Bogacka z d. Chruścińska, mieszkanka dzielnicy Koło, przybyła do Komorowa z obozu w Pruszkowie zmarła 13 X w wieku 45 lat.

17/ Edward Lütz, lat 59. Urzędnik Banku Emisyjnego w Warszawie. Trafił do Komorowa przez obóz pruszkowski, zmarł 13 X 44.

18/ Całkowity brak danych.

19/ Bronisław Moliński, lat 74. Emerytowany urzędnik, przybył z obozu pruszkowskiego. Zmarł i został pochowany 14 X.

20/ Aleksander Ludwik Janowski, profesor, geograf, "ojciec polskiego krajoznawstwa" -założyciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, autor wielu publikacji.
Do Komorowa trafił z obozu Pruszków w wieku 78 lat.
Zmarł i pogrzebany został 14 X w mogile numer 17.

21/ Emilia Rabczuk, lat 74, również przybyła do Komorowa z obozu Pruszków.
Zmarła i pochowana 15 X.

22/ Eugenia Skąpska z d. Jeleńska, lat 68 zmarła i pochowana 15 X 1944.

23/ Helena Studencka, lat 56. Pracownik biura firmy Brun. Przybyła przez obóz pruszkowski, zmarła i pochowana 16 X. Zmarła była wyznania ewangelickiego.

24/ Władysława Czyżewska, lat 62. Dotarła do Komorowa przez obóz w Pruszkowie. Zmarła i pogrzebana 16 X.

25/ Bronisława Chodowiec, lat 95. Do Komorowa dotarła przez pruszkowski obóz.
Zmarła i pochowana została 15 X

26/ Anna Maria Józefa Krasuska ,lat 61. Ortopedystka, przybyła z obozu pruszkowskiego. Zmarła l7 X

27/ Wiktoria Bożek, lat 74. Zmarła i pochowana 22 X 44.

28/ Joanna z Radwańskich Nitecka Właścicielka fabryki materiałów izolacyjnych, trafiła do Komorowa z obozu pruszkowskiego i tu zmarła 24 X 44.

29/ Karol Przybylski, lat 90. Przybył z obozu pruszkowskiego, zmarł 27 X 44.

30/ Stanisław Frey, lat 70. Przybył przez obóz w Pruszkowie. Zmarł w Komorowie 6 X 44.

31/ Eugenia Bronisława Jeziorańska z d. Lipińska. Mieszkanka Warszawy pod nieznanym adresem, przybyła z obozu Pruszków. Zmarła 28 X 44 w wieku 55 lat.

32/ Tomasz Matuszewski, lat 69. Mieszkaniec Warszawy, również spod nieznanego adresu, zmarł 31 X 44.

33/ Wacław Michał Mazurek. Zmarł w Komorowie 1 XI 44 przeżywszy 73 lata.

34/ Maria Ludwika Włodarczyk z d. Maciejowska, lat 70. Emerytka zmarła i pochowana na komorowskim cmentarzu w mogile nr 34 dnia 31 XI 44.Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.