Parafia Rzymskokatolicka Narodzienia NMP w Komorowie


Przejdź do spisu treści. MP nr82/08

To już 10 lat! (2)

32 Mazowiecka Drużyna Harcerek "Mandragora" im. hm. Zofii Florczak

nr 4 (82) z 22 VI 2008r. /str. 34

Rozwój Środowiska przez "pączkowanie"
W sierpniu 2000 roku odbył się jak co roku kurs metodyki drużynowych harcerek "Agricola". Pojechała na niego przyboczna naszej drużyny - Helena Cejrowska i ukończyła go z patentem drużynowej. Jesienią tegoż roku dwa zastępy działające w Podkowie Leśnej - "Kosodrzewina" i "Limba", oddzieliły się od "Mandragory", a hufcowa Warszawskiego Hufca Harcerek "Ścieżka" powołała nową jednostkę - 32 Mazowiecką Drużynę Harcerek "Korona" w Podkowie Leśnej. Jej drużynową została Helena. Mimo, że był to od dawna zaplanowany proces, okazało się, że bardzo nam było smutno z powodu tego podziału. Podkowiaki wprowadzały bowiem niezapomniany klimat w naszej drużynie. Niestety podział był nieunikniony, drużyna była już bardzo duża, a miała jeszcze możliwości rozwoju. Z drugiej strony, aby rozwijać ZHR na terenie Mazowsza, trzeba było powoływać nowe jednostki.
Po podziale w Komorowie pozostały trzy zastępy: "Świetliki", "Poziomki" i "Pokrzywy", dlatego starsze harcerki - zastępowe, przeprowadziły nabór w szkole podstawowej i gimnazjum, po którym do "Mandragory" dołączyło kilkanaście nowych członkiń. Zasiliły one szeregi istniejących zastępów oraz stworzyły dwa nowe zastępy: "Brzozę" i "Wrzos". Do "Wrzosu" należały także dziewczęta ze szkoły w Nowej Wsi.
Na początku roku 2001 pojechałyśmy na zimowisko do Szaflar z zaprzyjaźnioną drużyną żeńską - 1001 Warszawską Drużyną Harcerek "Rzeka". Oboźną naszej drużyny była tam Marysia Tomczak - założycielka zastępu "Wrzos". Po zimowisku Marysia została mianowana przyboczną.
W przepięknym miesiącu maju, dokładnie 26. maja, harcerki z 32 Mazowieckiej Drużyny Harcerek "Mandragora" były druhnami na ślubie swojej drużynowej. Szpalerem przeszły od domu panny młodej do Kościoła. W czasie Mszy św. czynnie uczestniczyły w liturgii. Wieczorem bawiliśmy się wspólnie na balu weselnym w szkole w Komorowie, przygotowanym także przez harcerki, przyboczne i drużynowe ze Środowiska 32, zwłaszcza Małgosię, Helenę, Marysię, Lutę. Gdyby nie one, sami nie dalibyśmy rady wszystkiego zorganizować. Dziękujemy!
W roku 2001 po raz pierwszy harcerki i harcerze z Komorowa przygotowali IV Ołtarz podczas procesji Bożego Ciała. Przedstawiał on symboliczne znaki Ducha Świętego": ogień w postaci ogniska płonącego na podwyższonej platformie, wodę bijącą ze źródła i wiatr - wiejący całkiem naturalnie.
Podsumowaniem trzeciego roku naszej pracy był kolejny obóz - tym razem na Roztoczu w Rebizantach nad rzeką Tanew. Pojechałyśmy na niego wraz z dwiema drużynami żeńskimi naszego Środowiska o numerze 32: "Koroną" z Podkowy Leśnej i "Blaskiem" z Brwinowa. Trzy kilometry od nas w Rybnicy stacjonowali chłopcy we wspólnym zgrupowaniu hufca "Kresy". Obóz żeński był początkiem tworzenia się pierwszego hufca żeńskiego na zachodnim Mazowszu. Obóz będziemy pamiętać z powodu wielkich upałów trwających przez dwa tygodnie, potem deszczu padającego przez trzeci tydzień i wielkiego alarmu ewakuacyjnego w czasie repionierki, spowodowanego zagrożeniem powodziowym na Tanwi. Po obozie w drużynie odbyło się przekazanie zastępów "Świetliki" i "Poziomki" nowym zastępowym: Magdzie Pieścik i Kasi Tupaczewskiej. Pierwsza zastępowa "Świetlików" - Olga Kamieńska, zaczęła pomagać w pracy Gromady Zuchowej "Pszczółki z Krainy Słońca" i wkrótce została tam przyboczną.
16 października 2001 roku w całym polskim Kościele obchodzono pierwszy Dzień Papieski. Harcerki z "Mandragory" włączyły się wraz z harcerzami i zuchami w zbiórkę funduszy na stypendia dla zdolnej a ubogiej młodzieży, organizowanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Harcerki przygotowały także i poprowadziły Nabożeństwo Różańcowe z rozważaniami Ojca Świętego Jana Pawła II.

Patronka i Pierścień
Koniec trzeciego i czwarty rok działania naszej drużyny był rokiem przygotowania do zdobywania imienia patronki drużyny. Podczas zbiórek Zastępu Zastępowych "Jemioła" wybierałyśmy i poznawałyśmy postacie różnych instruktorek i sławnych kobiet, kandydatek na patronkę. Ostatecznie wybrałyśmy hm. Zofię Florczak i rozpoczęłyśmy próbę zdobywania jej imienia. Zbierałyśmy materiały, wspomnienia, robiłyśmy wywiady z druhnami seniorkami, które znały i współpracowały z druhną Zofią. Jednym z efektów tej próby był artykuł autorstwa Marzeny Izenberg o naszej patronce zamieszczony w ogólnopolskim czasopiśmie Organizacji Harcerek ZHR "Krajka" oraz na stronach internetowych organizacji. Zamknięcie próby i przyznanie imienia patronki naszej drużynie odbyło się po mszy św. w intencji hm. Zofii Florczak 7 listopada 2002 roku w Komorowie.
Wcześniej jednak w maju 2002 roku podczas Zlotu Świętej Kingi "Mandragora" zdobyła najwyższe trofeum wśród drużyn harcerek z całej Chorągwi Mazowieckiej - Pierścień św. Kingi. Oznaczało to, że okazałyśmy się na zlocie najlepszą drużyną na Mazowszu. Radość była wielka, bo nie spodziewałyśmy się, jako młoda drużyna, takiego wyróżnienia. Do tej pory nie byłyśmy jeszcze drużyną o kategorii Złotej Koniczynki (czyli jedną z najlepszych w Organizacji Harcerek), a jedynie Srebrnej Koniczynki z wyróżnieniem. Zawsze brakowało nam jednej ważnej rzeczy - harcówki. Drużyna Złotej Koniczynki powinna mieć swoją harcówkę lub stałe miejsce spotkań, o które dba. W Komorowie jednak nie było miejsca na harcówkę. Do tej pory, przez dziesięć lat istnienia nie mamy harcówki, co jest chyba ewenementem na skalę kraju, bo zazwyczaj drużyny nie mające stałej siedziby prędzej czy późnej się rozpadają. A w Komorowie w tej sytuacji są harcerki i harcerze i zuchy (choć zuchy przynajmniej mogą się spotykać co tydzień w świetlicy szkolnej).
Czwarty obóz drużyny w lipcu 2002 roku był bardzo daleko od Komorowa. Pojechałyśmy do Żelisławia koło Szprotawy (województwo lubuskie), a zgrupowanie stanęło w widłach rzek Bóbr i Kwisa. Na obóz nie pojechała przyboczna Marysia, gdyż w sierpniu miała jechać na kurs drużynowych "Agricola", żeby po wakacjach przejąć drużynę. Dlatego oboźną została Marzena Izenberg - pierwsza zastępowa "Poziomek". W trakcie obozu zastęp "Brzoza" przejęła nowa zastępowa - Magda Kozłowska, a pierwsza zastępowa - Marta Słodkowska, dołączyła do kadry obozu.


--------------------------
phm. Małgorzata Bryksa-Godzisz HR
pierwsza drużynowa 32 MDH "Mandragora"im. hm. Zofii Florczak


Copyright 2008-2019 ©   Strona jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Komorowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.