W Akcie Erekcyjnym społeczny Komitet Budowy Kaplicy w Komorowie wymieniono następująco: Ks. Józef Jakubczyk - proboszcz parafii Pęcice, Piotr Moroz - sołtys Gromady Komorów, Józef Albin, Wanda Dwornicka, Czesław Gasparski, Zbigniew Leitgeber, Tadeusz Grabowski, Halina Łozińska, Czesław Zawadzki.

zamknij