Pascal ratował swą wiarę następującym rozumowaniem: Jeśli Boga nie ma, to i wierząc w Niego stracę nieporównanie mniej niż zyskam, gdy okaże się, że istnieje. Z kolei, gdy będę ateistą i okaże się, że Boga nie ma, to stracę znacznie mniej niż wtedy, gdy okaże się jednak, że istnieje. Bilans zysków i strat w przypadku wiary w Boga jest znacznie korzystniejszy niż w przypadku ateizmu.

zamknij