W 1921 roku w miejscowości Komorów-Wieś mieszkało 190 osób, a w Komorowie - Folwark 199, łącznie 389 osób.
W 1946 r. w Komorowie - Wille - 1033 osoby, Komorowie - Wieś - 635 osób, łącznie 1668 mieszkańców. [Źródło: Archiwum Państwowe, Grodzisk, Akta g. Helenów, Teczka 402, Spis Ludności gminy Helenów]. Dziś parafi a Narodzenia NMP obejmuje pracą duszpasterską około 5 500 osób.

zamknij